PORADY POGRZEBOWE – Jakie kroki podjąć po śmierci osoby bliskiej?

Rodzina ma pełne prawo wyboru dowolnego zakładu pogrzebowego, niezależnie od miejsca zgonu bliskiej osoby. W każdej chwili możecie Państwo skorzystać z porad pod całodobowo działającym numerem telefonu: 13 44 15 282.

W PRZYPADKU GDY ZGON NASTĄPI W DOMU:

1. POGOTOWIE RATUNKOWE LUB LEKARZ RODZINNY
Należy niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe lub lekarza rodzinnego, aby stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu.

2. ZAKŁAD POGRZEBOWY
Następnie należy powiadomić zakład usług pogrzebowy( 13 44 15 282).

3. URZĄD STANU CYWILNEGO
Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, gdzie nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu

W PRZYPADKU GDY ZGON NASTĄPI W SZPITALU LUB HOSPICJUM:

Należy udać się na oddział, gdzie nastąpił zgon w celu otrzymania karty zgony.
Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, gdzie nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.

W przypadku, gdy zgon nastąpi w miejscu publicznym, na skutek wypadku, samobójstwa lub gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa wówczas na miejsce zdarzenia przyjeżdża Policja i Prokurator.
Zwłoki z miejsca zdarzenia przewożone zostają wówczas do prosektorium wyznaczonego przez Prokuraturę, w celu przeprowadzenia sądowej sekcji zwłok. Istnieje również możliwość, że prokurator wyda zezwolenie na pochówek bez przeprowadzenia sekcji.

Z kartą z Prokuratury należy pójść do przychodni rejonowej w celu otrzymania karty zgonu.
Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, gdzie nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.

Pracownicy naszej firmy załatwią w Państwa imieniu wszelkie formalności związane z przygotowaniem pogrzebu. W tym celu udając się do Zakładu prosimy o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

 • karta zgonu,
 • dowód osobisty zmarłego i wnioskodawcy,
 • dowód ubezpieczenia zmarłego (np. odcinek renty),
 • karta mogilna (karta własności grobowca).

Rozliczenie bezgotówkowe!

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. W takiej sytuacji przygotowanie pogrzebu odbywa się bez pobierania gotówki, a Zakład zwraca wnioskodawcy różnicę pomiędzy kwotą zasiłku (4 000 zł), a kosztem pogrzebu

Formalności Pogrzebowe

Formalności pogrzebowe

Nasza firma dopełni za Państwa wszelkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy dostarczyć do nas wymienione poniżej dokumenty:

 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz numer NIP,
 • dowód osobisty współmałżonka,
 • legitymację emeryta/rencisty (jeżeli dotyczy).

Osoba zlecająca usługę powinna posiadać przy sobie dowód osobisty oraz numer NIP.

Formalności u klienta

Mając na względzie osoby starsze lub niepełnosprawne świadczymy swoje usługi pogrzebowe również u Państwa w domu. Przedstawiciel naszego Zakładu Pogrzebowego służy pomocą i uzgadnia z Państwem przebieg uroczystości pogrzebowej.

Klepsydry

Na miejscu przygotowujemy klepsydry o treści standardowej lub zaproponowanej przez klienta, które wydawane są na poczekaniu. Klepsydry zamieszczane są na zlecenie rodziny zmarłego, w miejscach publicznych do tego wyznaczonych. Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przyznawany na pokrycie kosztów pogrzebu przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego,
 • świadczeniobiorcy,
 • członka rodziny ubezpieczonego,
 • lub świadczeniobiorcy.

Zasiłek pogrzebowy od dnia 01.03.2011 roku wynosi 4000 zł

 

 

Zakład Pogrzebowy “Róża” - Nowy Żmigród, ul. Basztowa 15, Całodobowy tel: 13 44 15 282 - © Wszelkie prawa zastrzeżone